Windykacja

Pomagamy w odzyskaniu należności od dłużników poprzez stosowanie sprawdzonych metod windykacji sądowej i polubownej. Od 2005 roku, zajmujemy się pełną obsługą projektów związanych ze sprzedażą wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych oraz dochodzeniem wierzytelności.

Prowadzimy sprawy restrukturyzacji małych oraz średnich zobowiązań dłużników.

Prowadzimy postępowania upadłościowe:

  • zgłaszamy wierzytelność;
  • współpracujemy z syndykami prowadzącymi postępowania;
  • bierzemy udział w radach wierzycieli;
  • wnosimy środki zaskarżeń

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną naszym Klientom, skutecznie egzekwujemy należne im należności.

Ponadto:

  • nadzorujemy egzekucje z udziałem komornika;
  • weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów;
  • monitorujemy spłaty należności;
  • oceniamy właściwą drogę postępowania procesowego;
  • szacujemy koszty postępowania sądowego i egzekucji;
  • przeprowadzamy postępowania przeciwko członkom zarządów spółek kapitałowych, które stały się niewypłacalne

Współpracujemy z doświadczonymi i skutecznymi komornikami sądowymi, monitorujemy ich pracę oraz aktywnie współpracujemy, aby osiągnąć szybką egzekucję.