Bankowość i finanse

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Szatraj, Grabowska i Copija sp.p. od wielu lat współpracuje ze znanymi bankami oraz instytucjami finansowymi w kraju i za granicą. Oferujemy wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie podczas transakcji z zakresu finansowania projektów oraz prawa bankowego. Zajmujemy się skuteczną obsługą windykacji należności bankowych. Na zlecenie największych banków nasi prawnicy obsługują procesy sprzedaży wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych.

Dla naszych Klientów sporządzamy i opiniujemy projekty:

 • rachunków powierniczych i rachunków typu Escrow;
 • nietypowych umów kredytowych;
 • regulaminów banków;
 • instrukcji służbowych;
 • umów związanych z możliwością wygenerowania ryzyka kredytowego;
 • umów rynku obrotu instrumentami finansowymi;
 • umów zabezpieczeń 

Ponadto:

 • przygotowujemy prawną analizę emisji papierów dłużnych;
 • wyszukujemy najkorzystniejsze dla Klientów produkty finansowe;
 • analizujemy umowy kredytowe;
 • pośredniczymy w zawieraniu umów z bankami oraz instytucjami pożyczkowymi.

Nasi prawnicy dokonują precyzyjnej analizy niestandardowych umów dotyczących finansowania projektów, kredytów technicznych lub pomostowych. Zajmujemy się przygotowywaniem opinii w przedmiocie uruchomienia finansowania, przeprowadzając na zlecenie banków audyty zabezpieczeń, nieruchomości oraz podmiotów finansowanych przez banki.

Sporządzamy analizę zabezpieczeń transakcji, stosujemy niestandardowe rozwiązania w zakresie ustanawiania w imieniu banków oraz pożyczkodawców prawnych zabezpieczeń spłaty należności.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze, banki i instytucje finansowe przy wszelkich transakcjach dotyczących finansowania projektów w zakresie usług płatniczych, kredytów hipotecznych, prawa bankowego, prawnych aspektów zabezpieczania spłaty. 

Nasi prawnicy: 

 • rozwiązują problemy dotyczące ujawniania tajemnicy bankowej organom ścigania, komornikom, sądom, prokuraturze i współzobowiązanym;
 • przygotowują  projekty zgłoszeń transakcji podejrzanych lub ponadprogowych do GIF jako instytucji obowiązanych;
 • rozwiązują problemy dotyczące ujawniania tajemnicy zawodowej pracowników banków, w związku z ewentualnym składaniem przez nich zeznań, podpisywaniem oświadczeń oraz reprezentacją banku, w zakresie związanym z pełnionymi przez nich funkcjami;
 • opiniują problemy związane z koniecznością ustalania danych beneficjentów rzeczywistych transakcji;
 • udzielą odpowiedzi na pytania Klienta wewnętrznego banku związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów banku, przechowywaniem, archiwizacją, rejestracją baz danych, administrowaniem w porozumieniu z podmiotami świadczącymi na rzecz banku usługi.